Aanbevolen
Vuurwerk Lindenholt Webshop 2014

Mag ik uw aandacht...

Steek pijlen nooit in een fles

Steek vuurwerk nooit een 2e maal af

Ruim steeds je vuilnis op

Houd een veilige afstand van min 30m

Gebruik geen alcohol voor het afsteken

Draag brandvrije kledij

Lees altijd de instructies voor gebruik

Gebruik steeds een veiligheidsbril

Houd rekening met huisdieren

Steek vuurwerk af in een open omgeving

Hang nooit met je hoofd boven vuuwerk

Steek de lont aan met de aansteeklont en gestrekte arm